Varför startade vi NLP Professionals – målgrupper

Varför startade vi NLP Professionals – målgrupper

NLP Professionals är ett nischat företag inom NLP. En viktig drivkraft när vi startade NLP Professionals var att vi vill att NLP ska spridas till så många som möjligt.

Internationell certifiering kräver 15 dagars utbildning fördelat på 120 timmar. En full certifieringsutbildning är inte det alla vill ha och behöver. Som ett alternativ valde vi att skapa NLP utbildningar som är specialdesignade och som omfattar 4 dagar fördelade på 32 timmar.

Kompakta målgruppsanpassade utbildningar erbjuder vi därför som ett attraktivt alternativ och som ett komplement till de längre certifieringsutbildningarna som finns på marknaden. För den som önskar gå vidare till certifiering erbjuder NLP Professionals en utbildningsstege fördelad över 3 steg inklusive certifieringsmodul.

2012 lanserar vi webbaserade NLP-kurser för att ge fler möjlighet att ta del av NLP. Våra webbkurser riktar sig till alla som vill lära sig mer om mänskligt beteende oavsett utgångsläge, yrke, ålder eller annan plattform. NLP är en kunskapsteori som när den tillämpas skapar utveckling.

NLP Professionals utbildningar baseras på den senaste forskningen, inom beteendevetenskap, neurovetenskap och positiva psykologin.

I en attraktiv form presenterar vi NLP tillsammans med modern forskning som ger förståelse för varför NLP är så kraftfullt inom personlig utveckling, kommunikation och ledarskap.

NLP Professionals drivkraft är också att göra NLP som kunskapsområde känt och använt av så många som möjligt.

Med NLPs kunskap som en tydlig bas för vår egen personliga utveckling, vårt ledarskap, vår kommunikation och vårt samarbete med andra har vi sett vilken stor positiv effekt och skillnad som det har gjort för oss. Med det som grund är vi övertygade om att genom kompakta 4-dagars kurser kan nya målgrupper ta del av NLPs fantastiska kunskaper.

Vi startade NLP Professional för att ge möjlighet till så många som möjligt att nå sin önskade utveckling och med NLP göra skillnad i sitt privata och professionella liv.

”Personligheter formas av arbete och egna prestationer.”

Albert Einstein