Vår logotype och våra färger

logotype-nlpGult är solskenets färg.

Det förknippas med glädje, lycka, intellekt och energi.

Guld står för visdom och rikedom och guld symboliserar ofta hög kvalitet.

Blått är färgen för kommunikation med andra.

Mörkblått associeras med djup, expertis och stabilitet och representerar kunskap, styrka, integritet.

Indigo symboliserar ett mystiskt gränsland av visdom, självbehärskning och andligt förverkligande.

Ljusblått associeras med hälsa, läkande, stillhet, förståelse och mjukhet.

Vi har valt färgerna gulguld och blå i vår grafiska profil då dessa färger står för det som är vår ambition och vårt mål att leverera. Färgerna står också för det som vi ser som önskade resultat för våra kunder: glädje, energi, styrka, visdom och hälsa.

Vår definition av att vara NLP Professionals är att agera mästerligt.

Kunskapen sitter i kroppen och används på en omedveten nivå och är helt integrerad. Detta är mer än kunskap, det är mer är omedveten kunskap, det är mästerlighet

Logotypen symboliserar att vi intar olika positioner, vänder och vrider på kunskapen, testar och utvärderar. Genom den processen skapas önskad utveckling och mästerlighet.

Insikt – agera – förändra – agera – insikt – agera – förändra …