NLP practitioner

NLP practitioner med Mental träning och Neuroledarskap

I vår NLP-utbildning får du en klassisk NLP practitioner, du får även Mental träning och Neuroledarskap. Du får en klassisk NLP-utbildning uppdaterad med den utveckling som NLP genomgått under åren tack vare bla modern hjärnforskning. Du får en gedigen kunskapsplattform för din personliga utveckling och ditt personliga ledarskap.

Vår NLP practitioner genomförs i moduler om två dagar vardera, med hemuppgifter mellan varje modul. Detta innebär att du får god tid på dig att träna och integrera dina NLP-kunskaper.

NLP växte fram genom studier av människor som fick mycket bra resultat genom sin kommunikation. NLP har även influerats av konstruktivism, systemteori och filosofi. NLP har utvecklats från att från början ha ett fokus på individ, senare även team och nu även på kultur.

I över 40 år har man utbildat och tränat ledare, chefer, medarbetare i NLP. NLP är väl beprövat och det används idag över hela världen. Modern hjärnforskning har kommit ifatt NLP och verifierar idag de tekniker och modeller som används inom NLP:

NLPs plattform dess grundantaganden. Dessa grundantaganden anser vi på NLP professionals är en del som gör NLP så effektivt för kommunikation och ledarskap.

De som använder NLP i sin vardag vittnar om att de:

  • Slipper onödiga konflikter
  • Skapar bättre resultat genom förbättrad och fokuserad målformulering.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga och bibehålla bra relationer med medarbetare, kunder och kollegor.
  • Utvecklar en ökad flexibilitet i sitt agerande.
  • Utvecklar sin ledarförmåga för att effektivt leda sig själv och andra.
  • Utvecklar sin mentala styrka och sina mentala förmågor.

Med en tydlig plattform av NLP-kunskap kombinerad med träning så har du efter kursen integrerat det som gör skillnad. Du kan använda NLP varje dag och i varje möte.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig NLPs hela första utbildningssteg enligt internationell standarden där NLP practitioner är första steget.

Vi arbetar med den internationella certifieringsorganisationen ICNLP, International Community of NLP som är grundad av Joseph O´Conner. Han är en världsledande profil som skrivit ett 15-tal böcker om NLP och han är idag verksam över hela

Tränare:

Du blir tränad av några av Sveriges mest erfarna utbildare i NLP. Våra tränare har alla gedigen erfarenhet av operativt och strategiskt arbete i företag och organisationer. De har alla praktisk erfarenhet av ledarskap i olika roller och i olika företag.

Våra Svenska NLP-tränare är:

  • Eva Hols, beteendevetare med över 25 års erfarenhet av strategisk och operativ HR i Svenska och internationella företag. Internationellt certifierad NLP Trainer, LAB profile Trainer och utbildad i Microuttryck. Eva var tidigare ordförande i NLP föreningen i Sverige, hon är vinnare av årets NLP award 2015 och författare till boken Konflikthantering på jobbet.
  • Eva Karlsson, leg sjukgymnast med erfarenhet från hälsoutvecklingsarbete både som praktiserande sjukgymnast med framför allt som konsult. NLP Master Trainer. Vinnare av NLP Award 2012, grundare av NLP föreningen i Sverige. Författare till boken Mentorskap, verktyg för utveckling.
  • Helen Viebke, pedagog och skolledare, NLP Trainer, nominerad till Årets NLP awards 2014. Helen har arbetat med att utveckla en gemensam plattform för kommunikation och ledarskap i offentliga organisationer på olika nivåer och yrkeskategorier.

 

Kursinformation

Nästa kursdatum hittar du i vårt kalendarium 
Pris: 38 000 kr

Boka denna kurs

Aktuella kurser & Event

Inga händelser att visa.