LAB Profile ®, Words that Change Minds

Förmågan att påverka människor är en färdighet för livets alla situationer. Vår förmåga att påverka använder vi i vitt skilda sammanhang oavsett om det handlar om försäljning, träning eller att helt enkelt få jobbet gjort.

LAB Profile® (Language and Behaviour Profile – Språk och Beteende profil) hjälper dig att förstå vad som motiverar andra och du får lära dig ord och språk som påverkar motivitionen. Genom LAB Profile kan du upptäcka vad som motiverar personer i din omgivning och lära dig använda språket för att maximera din påverkan och få resultat. Eller varför inte ha ett riktigt vasst verktyg i rekryteringsarbetet? Ställ frågorna och lyssna på svaret, och du vet om personen är rätt för jobbet eller inte.

Kunskap om LAB Profile gör att du kan slippa onödiga konflikter, segdragna förhandlingar och irritation mm. Med LAB Profile kan du bla

 • öka din försäljning
 • minska risken i rekrytering
 • skapa bättre samarbete
 • minska motståndet till förändring

LAB Profile används över hela världen och verktyget kan användas för att:

 • etablera samförstånd och effektiv kommunikation med vem som helst
 • underlätta genomförande av förändringar i arbetssätt eller organisation
 • anpassa budskap efter din produkt och din målgrupp
 • hitta kundens motivation, förkorta säljcykeln och få nöjdare kunder
 • utforma kraftfull marknadsföring och reklamkampanjer anpassade efter målgrupp
 • anställa människor som är motiverade att utföra arbetsuppgiften
 • dramatiskt förbättra resultaten i förhandlingar och tvister
 • anpassa utbildningsprogram för att tillgodose olika behov
 • öka självkännedom och självkänsla
 • förenkla och vässa karriärrådgivning och professionell coaching
 • skapa högpresterande team genom att hantera människors styrkor istället för att drabbas av deras svagheter.

Vad finns i LAB profil

6 Motivationmönster, s.k. triggers, dvs faktorer som rätt använda kan motivera oss, (ett felaktigt ord kan stjälpa stort lass)
8 Arbetsmönster som beskriver hur människor bearbetar information, miljöer de behöver för att vara produktiva, deras reaktion på stress och hur de blir övertygade
hur man upptäcka språkmönster för en individ eller grupp
vilka ord och språkmönster kan som skapar maximal effekt
tillämpning av språkmönster för kommunikation i olika sammanhang

I LAB Profile Practitioner får du teori och träning:

 • Hur du identifierar människors värderingar och vilka kriterier som är riktigt betydelsefulla
 • Kunskaper om hur man talar till människor som vill undvika problem jämfört med de som föredrar en målinriktning
 • Hur du påverkar människor som vill fatta egna beslut och de som påverkas av yttre faktorer
 • Hur du hantera personer och situationer med de som tycker om att skapa alternativ och de som föredrar en strukturerad steg för steg process
 • Att indentifiera språket som behövs för att minska motstånd mot förändring och maximera ditt språk och ditt beteende för bästa möjliga påverkan.

Genom LAB-Profile maximerar du din känsla för språk och beteende

 • Du får uppleva kraften i vissa ord och fraser
 • Hur du kan förutsäga människors beteende utifrån de språkmönster de använder
 • Förstå hur situationer påverkar människors motivation och beteenden
 • Förstå motivationsmönster utifrån det språkmönster som människor använder
 • Läsa mellan raderna
 • Upptäcka de ord som påverkar våra sinnen
 • Kommunicera med mångkulturella grupper
 • Du får verktyg för effektiva team
 • Du kan med hjälp av verktyget analysera och utveckla företagets kultur

Detta program inkluderar en utvärdering där deltagarna skall kunna uppvisa följande standarder för internationell certifiering för LAB Profile Practitioner:

 1. Deltagaren kan på ett naturligt sätt ställa LAB Profile frågor (2 exempel krävs)
 2. Deltagaren kan korrekt identifiera Motivationsmönster och Arbetsmönster från en LAB Profile intervju från ett minimum av 6 intervjuer. Deltagaren skall på ett korrekt sätt kunna identifiera LAB Profile kriterier
 3. Deltagaren kan ge tydlig återkoppling från en LAB Profile intervju, så att den intervjuade förstår vad man fått fram i LAB Profile intervjun. Återkopplingen skall ges i termer av förväntade beteenden och detta görs till viss del med hjälp av beskrivningar i LAB Profile kursmanual. (2 exempel krävs)

Vad är LAB Profile®?

I varje situation förmedlar
människor sina tankar och idéer med sina alldeles egna språkmönster. När kommunicerar med varandra så reagerar vi omedelbart negativt när någon ”inte talar vårt språk” och omedelbart positivt när någon ”talar vårt språk”.

När vi lär oss om språkmönster kan vi också förstå vilka ord och vilket språkmönster vi behöver använda för att prata samma språk som den vi talar med.  LAB Profilen (LAB Profile) är en strukturerad metod som hjälper oss att lägga märke till språkmönster och svara med precis rätt språkmönster.

Detta gör att vi kan förstå:
• hur människor blir motiverade,
• hur de behandlar information, och
• hur de fattar beslut.

Vi kan alltså bli mästare på kommunikation som når fram till mottagaren på det sätt som vi vill att den ska nå fram.

Kursledare är:

Eva Hols, Beteendevetare, NLP Master Trainer och LAB Trainer

Pris

2 dagar: 7 200 kr, boka minst 8 veckor innan kursstart till 6 000 kr
Du lär dig identifiera alla 14 tankemönster och orden som motiverar.

3 dagar: 11 800 kr, boka minst 8 veckor innan kursstart till 9 900 kr
För dig som vill ha ett internationellt certifikat som LAB practitioner®

Boka denna kurs

Aktuella kurser & Event

Inga händelser att visa.