Tankens dag, Önskerepris den 30 september, 2020 – Stockholm

Lars-Eric Uneståhl, Sara Nyström Lennqvist och Vania Vicanolo på Tankens dag 2020

Boka din biljett här!

 

Lars-Eric Uneståhl

Att tänka eller inte tänka – det är frågan?

Lars-Eric Uneståhl, är den moderna mentala träningens fader! Han har sedan 1960-talet forskat om – och utvecklat modeller, principer och träningsprogram för personlig utveckling och problemlösning inom livets alla områden. Tankens dag är tillängad den mentala träningen och Lars-Eric Uneståhl och i år kommer han till Tankens dag i Stockholm.

Hittills har mer än 3 miljoner svenskar använt sina träningsprogram för ökad effektivitet och bättre hälsa och välbefinnande. 2008 började översätta sina över 20 böcker och mer än 100 träningsprogram till engelska, kinesiska, ryska, spanska, kurdiska och albanska. Lars-Erics självinstruktionsprogram fortsätter att hjälpa alla att utnyttja mer av sin potential. Vill du veta mer, välkommen till Tankens dag!

Att använda tankekraft för ett bättre liv är något som alla kan lära sig. Att ge sig själv verktygen för mental träning är en gåva till livet. Kom och låt dig inspireras av Lars-Eric Uneståhl.

 

Vill du läsa tankar! 

Sara Nyström Lennqvist

Sara Nyström Lennqvist är VD för Center for Body Language. Hon är utbildad kroppsspråksexpert (Body Language Master Trainer) och företräder även organisationen i Sverige genom företaget Impact Pro. Genom Impact Pro utbildar Sara företag som vill höja sin kompetens inom områden som försäljning, förhandling, ledarskap och rekrytering.

Mikrouttryck är ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet på en halv sekund eller kortare som avslöjar dolda känslor. De sker omedvetet och är universella, vilket innebär att du och jag och alla andra som befolkar vår planet har dem. Under mer än 50 års tid har det bedrivits forskning om mikrouttryck, vilket resulterat i 26 versioner av 7 uttryck – glädje, förakt, ogillande, ilska, ledsamhet, rädsla, förvåning.

”När du kan se och tolka din konversationspartners ansiktsuttryck blir du medveten om de underliggande behoven och kan bemöta dessa. Det skapas god kontakt och tillit, som ju utgör grunden för alla mänskliga relationer oavsett vad dessa handlar om. Att kunna läsa mikrouttryck ger dig sociala superkrafter!”

 

Vania Vicanolo

Tänka = veta-känna-göra

Vania Vicanolo är kommunikations- och ledarskapsproffs som har arbetat i mer än trettio år som ledare och kommunikationsspecialist i både näringslivet och det offentliga. Vania är certifierad NLP Master Practicioner och NLP coach. Kombination av många års erfarenhet av kommunikation i olika chefsroller tillsammans med NLP bakgrund har givit Vania en unik spetskompetens inom det kommunikativa ledarskapet.  Vania Vicanolo arbetar nu som kommunikationsstrateg i Sveriges Riksdag.

”God kommunikativ förmåga är en av de viktigaste egenskaperna hos en ledare.  En stor del av en ledares arbetstid går åt att kommunicera. Ändå är det inte många ledare som reflektera över sitt kommunikativa ledarskap. Det handlar att upptäcka och levandegöra de enorma möjligheterna kommunikation skapar för att nå mål, visioner och få en välmående organisation på kuppen. Det är något som kan tränas upp” säger Vania.

”Känslorna kring vad organisationen står för och associationer varumärket väcker är än viktigare för att skapa engagemang och resultat än mycket annat. Internt som så väl externt. Visioner, strategin och målen är ofta krångligt formulerade och långt ifrån medarbetarnas och externa målgruppers verklighet. Att göra allt det gripbart och berörande är den främsta uppgiften för organisationens alla ledare. Varje dag.

Utan tanke ingen känsla, utan känsla ingen handling!

Boka din plats genom att klicka här!