Om NLP Professionals

Mission, vision och mål

Vår vision är att bidra till framgång och välbefinnande för så många som möjligt.

Vår mission är att förmedla NLP-kunskaper och andra tanketeknologier till så många som möjligt så att medarbetare och ledare kan utföra sitt arbete på bästa sätt och skapa värde för sig själv och för organisationen.

Vårt mål är att NLP är en självklar ingrediens i våra målgruppers kompetens så att man i varje stund kan agera och kommunicera på bästa sätt.

Affärsidé

 

NLP Professionals är ett nischat företag med specialistkompetens inom NLP, Mental Träning och Coaching.
Våra konsulter, som samtliga har en gedigen yrkeserfarenhet och erfarenhet från ledarskap i olika positioner, utbildar och coachar chefer, ledare och medarbetare över hela landet och utomlands, i såväl privat som offentlig verksamhet.

NLP Professionals föreläser, utbildar och genomför träningar inom kommunikation och ledarskap och håller korta och målgruppsanpassade NLP-utbildningar för den svenska och den internationella marknaden.

NLP Professionals genomför öppna utbildningar och kurser, webbaserade kurser samt företagsanpassade utbildningsinsatser.

Vad betyder NLP?

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering.

  • Neuro för att NLP utgår från hur vår mentala processer fungerar, dvs hur våra tankar, känslor, beteenden hanteras i vår hjärna och i våra sinnen.
  • Lingvistik som betyder språk, för att det är med språket, orden, som vi kommunicerar med oss själva och med vår omvärld.
  • Programmering kan ses som en metafor för att beskriva att vi, genom att använda NLP kunskaper, kan ändra våra tankemönster, våra reaktionsmönster och även vårt beteende, d.v.s. vi kan programmera oss själva.

Genom NLP kan du göra skillnad, både för dig och för andra i din omgivning.