Etik och värdegrund

Vi följer och baserar vårt arbete på ICNLP:s (International Community of NLP) etiska regler.

Misslyckanden finns bara som återkoppling och lärdom.
Misslyckande är endast en bedömning på ett korttidsresultat. Du och, andra kan bara lyckas.

Om du vill förstå, agera!
Agerande är svaret, lärandet ligger i utförandet.

Vi har redan alla resurser vi behöver eller så kan vi skapa dem.
Det finns ingen resurslös person, bara resurslösa tillstånd.

Allt beteende har ett syfte
Personers agerande är inte slumpmässigt, alla försöker alltid att uppnå någonting, trots att det inte alltid är uppenbart just vad det är.

Att ha ett val är bättre än att inte ha något val
Om en person blir erbjuden ett bättre val enligt sina värderingar och tro, så kommer hon/han att ta det. Agera alltid för att utöka valalternativen.

Du gör det bästa du kan,
och du kan antagligen göra ännu bättre.

Du skapar din egen verklighet
Du agerar utifrån att de mentala bilderna är verklighet.

Dessa mentala bilder kan begränsa din potential mer än vad verkliga hinder från utsidan kan.