Placebo i ditt ledarskap!

Eva_Hols Nyheter

Ett litet ord kan göra stor skillnad i ditt budskap. Små ord är som placebo i ditt ledarskap. Det lilla ordet kan göra att ditt budskap försvagas eller förstärks. Nedan några exempel:     Men – det lilla ordet men tar bort betydelsen av det första du sagt. ”Det var en bra föreläsning men det skulle varit bättre om……” kommer att uppfattas som att det …

Detaljer och helhet

Eva_Hols Nyheter

Liten tuva stjälper ofta stort lass! Eller ”It is in the details” som affärsmannen och entreprenören Richard Branson säger. Det är detaljerna som avgör hur väl du lyckas med det du vill åstadkomma. Har du väl bestämt dig för vad du vill åstadkomma, och det är du som ansvarar för ditt beslut, så är du bäst lämpad att att veta …

Gott Nytt År-nyheter från NLP professionals

Eva_Hols Nyheter

Några nyheter 2015 Nya NLP för Proffs, 4 dagar med fler verktyg för dig som vill vässa ditt ledarskap och din kommunikation! Kursstart 5 mars. NLP practitioner, tre moduler. Kursstart 25 augusti. Alla våra kurser hittar du på  https://nlpprofessionals.se/utbildningar/ Vi på NLP professionals önskar dig ett riktigt Gott Nytt År! 

Kan du utvecklas på riktigt?

Eva_Hols Nyheter

Kan människor utvecklas? Kan du utvecklas? Ja alla vet väl att vi alla kan utvecklas. Vi är inte samma personer imorgon som vi var igår. Ändå händer det så ofta att vi säger om någon, ”tänk att hon/han inte kan lära sig.” Sannolikt så händer det att någon säger det om mig också, ”att hon inte kan lära sig”.  Personlig …

Står du ut med coaching?

Eva_Hols Nyheter

Har du en coach? Står du ut med din coach? Jag minns min första coaching-klient. En ung, mycket begåvad professionell person, som var otålig i sin karriär och vars HR-chef tyckte att han borde skaffa sig en coach. Sagt och gjort, HR-chefen ringde mig och vi avtalade om ett antal coaching-tillfällen. Ganska snart hade både klienten och jag hamnat i …

Ledarskap för framtiden!

Eva_Hols Nyheter

Idag läser jag i Forbes magasin på nätet om Ledarskap om 20 år. Hur kommer ledarskapet att se ut om 20 år?  Vilken kompetens och vilka personliga egenskaper behöver en chef och ledare ha för att klara framtidens utmaningar? Artikel pekar ut sex områden där ledarskapet kommer att vara annorlunda imorgon jämfört med idag. Jag läser artikeln och tänker att …

Företagsuniversitet introducerar NLP i sitt kursutbud och vi levererar!

Eva_Hols Nyheter

Företagsuniversitetet valde NLP professionals när de ville starta NLP-kurser. Vi är så stolta och glada över detta samarbete och det hjälper oss att leva vår mission:  att förmedla NLP-kunskaper och andra tanketeknologier till så många som möjligt så att medarbetare och ledare kan utföra sitt arbete på bästa sätt och skapa värde för sig själv och för organisationen.   NLP-kunskaper …

Vildsvin längs med Göta Kanal

Eva_Hols Nyheter

Jag läser i den lokala Mariestadstidningen att det finns gott om vildsvin i skogarna runt Lyrestad. Lyrestad ligger dryga milen från vårt sommarhus. Det finns flera sätt att ta sig till Lyrestad, via de små fina asfaltvägarna, via båt på Göta Kanal eller på grusväg längsmed Göta Kanal. Mariestadstidningen rapporterar att boende i trakten idkar skyddsjakt på vildsvinen som, förutom …

Vilken position har du i sommar?

Eva_Hols Nyheter

Vadå position? – Din tanke kanske landar på din arbetsuppgift, din titel eller vem du rapporterar till. Någon annan tänker att jag är väl på landet där jag brukar vara, eller på något nytt resmål och någon annan tänker hängmattan eller badstranden.  En fråga får ett svar. Svaret som kommer beror på en mängd olika faktorer. Den som ska svara …