Från visioner till mål och planer! 

Eva_Hols Nyheter

Ibland stannar målet vid en siffra, en omsättning som man vill uppnå. Siffror behöver kläs i ord för att motivera till rätt handling. Motivation och riktning skapas med tydliga mål. Är du chef och ledare har du ett ansvar för att säkerställa att dina medarbetare har förstått vilka mål de ska uppnå. Ju tydligare målen är desto bättre. Chefens uppgift är att utifrån de …

Jag ser vad du säger

Eva_Hols Nyheter

Vi kommunicerar med ord, röst och kropp. Röst och kropp är det som kallas den icke verbala kommunikationen. Det är vad din kropp gör och hur ditt tonläge låter som göra att jag ser vad du säger. Albert Mehrabian, professor i psykologi, är mannen som gjorde de studier som man ofta refererar till när man berättar om kommunikation och betydelsen …

Tomtens bästa ledartips!

Eva_Hols Nyheter

Så här vi juletid är det alltid bra att få några goda tips och vem är bättre att fråga än Tomten. Han kan liknas vid en sann entreprenör, en entreprenör måste ha många strängar på sin lyra för att med framgång driva sina företag. Tomten har ju drivit sitt företag framgångsrikt och länge, hur länge det vet nog bara Tomten …

Kan du läsa tankar

Eva_Hols Nyheter

Vid början av 1900-talet fanns det en häst vid namn Hans. Hästen ägare Wilhelm von Osten påstod att hästen kunde räkna. Människor fick förstås beskåda hästen, som kallades Kloke Hans, på gator och torg i Tyskland. Kloke Hans kunde inte tala, han var ju trots allt bara en häst, men han stampade med hoven ett antal gånger för att markera …

Det lyckade medarbetarsamtalet!

Eva_Hols Nyheter

Det finns många recept för lyckade medarbetarsamtal. Under våra år i arbetslivet har vi kommit i kontakt med otaliga mallar för medarbetarsamtal och vi har i de företag vi arbetat med konstaterat att det är inte mallen som avgör. Att säga att det inte behövs en mall är inte heller rätt. Samtalet behöver visst innehåll och varje företag behöver ta …

ABS i konflikthantering

Eva_Hols Nyheter

ABS står för Anti-lock Braking System. ABS i din bil gör, som du säkert redan vet, att du kan bromsa bilen utan att hjulen låser sig. Vilket innebär du kan undvika diket genom att du kan fortsätta styra bilen. Hur skulle det vara med ABS i konflikthantering? ABS i konflikthantering innebär att du kan hantera en konfliktsituation utan att den …

Retorik eller NLP

Eva_Hols Nyheter

Kan NLP ersätta retoriken eller tvärtom? Finns det några beröringspunkter? Och i så fall vilka är dessa?  Hur hänger begreppen Ethos, Pathos och Logos ihop med NLP? Ethos – Förmågan att skapa förtroende. Din kunskap och din karaktär spelar roll för det förtroende du skapar snabbt och över tid. Logos – Logiska resonemang och logiska argument. Uppfattar man dig som förnuftig eller …

”nej det har jag aldrig sagt!”

Eva_Hols Nyheter

Frasen ”nej det har jag aldrig sagt” är inte helt ovanlig när människor hamnat på kant med varandra eller när de är på väg till den där kanten som kallas konflikten. Kanske har du någon gång sagt dessa ord? Kanske har du någon gång hört dessa ord?  En inte helt ovanlig kommentar – jag har inte sagt nåt! I en situation …

Dina viktigaste frågor!

Eva_Hols Nyheter

De viktigaste frågorna du kan ställa är: Vad är viktigt för dig? och Varför är just det viktigt för dig? Två frågor som kan avgöra: Blir det affär eller inte. Motivera dina medarbetare på rätt sätt eller inte. Förstå vad som motiverar dig själv eller inte. Inom vetenskap och beteendevetenskap talas det numera allmänt om beteendeprogrammering. Vi människor programmeras (av …

När är det dags för coaching?

Eva_Hols Nyheter

Att vara chef innebär att du behöver vara flexibel i din stil. Du behöver anpassa din stil efter personen som du har framför dig. I dagens snabba klimat kan vår ambition att prestera resultat få motsatt effekt om du som chef inte tar dig tiden att ta reda på mer om personen du har framför dig, din medarbetare, samtidigt som …