Höstkraft!

Eva_Hols Nyheter

Att ta nya tag!

Har du samlat kraft i sommar? Är du redo för nya tag?  

I detta första nyhetsbrev efter semestern tänkte vi ge våra läsare en konkret beskrivning av Vision, Mission och Mål då dessa är det bästa sättet att boosta sig själv och sitt team för nya kraft och nya tag efter en sommar då kropp och sinne haft fokus på annat. 

Vision är en beskrivning av ett framtida önskat tillstånd.Detta tillstånd är något som organisationen kan sträva efter om och om igen, dvs det är inte så konkret eller ibland ens möjligt att nå tillståndet. Vi på NLP professionals vision är att bidra till framgång och välbefinnande för så många som möjligt. Allt vi gör ska alltså bidra till att människor når framgång och välbefinnande. Ett företag som tillverkar bilar uttrycker sin vision så här ”Vår vision är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020”   

Mission är det organisationen gör, verksamheten som bedrivs. Några bygger bilar, andra driver hotell, vissa utvecklar programvaror etc.

Mål förmedlas ofta i termer av omsättningsmål och kostnadsmål, men för de allra flesta räcker det inte för att motivera. Mål behöver även beskrivas i andra termer, såsom kvantitet, kvalitet, marknad mm. Hur många bilar ska vi bygga av en viss sort, under hur lång tid, till vilken marknad eller målgrupp och till vilken kvalitet etc.

Målen kan sedan brytas ned på enhet, team och individ. Målen ska hänga ihop. Individmål ska kunna kopplas till övergripande mål och även med de mål kollegorna har.

Ibland behöver man hjälp för att komma igång med förbättringsarbete, kring vision, mission och mål. Vill du ha hjälp eller ett bollplank, hör av dig till oss.

Lycka till med utvecklingsarbetet!