Skapa den bästa kedjan!

Eva_Hols Nyheter

Hur får du bästa kedjan?

Vet du hur du toppar laget? Har du verktygen?   

Framgångsrika lag har spelare som bildar bra kedjor. Medlemmarna har olika roller och är bra på olika sätt och i olika roller. De bästa lagen har de bästa tränarna. Vill du bli en bra tränare? Framgångsrika tränare vet hur man lyfter laget, de vet hur man får medlemmarna att prestera sitt bästa i alla lägen. 

Michael Grinder, är expert på icke verbal kommunikation, ledarskap och på gruppdynamik. Han säger att ju mer samstämmiga vi är i våra ”cirklar” ju bättre resultat får vi som lag.

Michael Grinders ”Circles of Humanness” ger dig ett konkret verktyg för att hantera en grupp och dess medlemmar på bästa sätt. De fem cirklarna är: Uppförande/klädkod, Beteende, Stil, Värderingar och Identitet. Hälsosamma gruppmedlemmar interagerar i många ”cirklar”. Grinder beskriver dessa hälsosamma grupper med dessa mantran

”Goda relationer är bortkastad tid om de inte används för god produktivitet.”
och
”God produktivitet kan inte bibehållas utan goda relationer.” 

För att leda en grupp så behöver du anpassa ditt ledarskap till den situation du och laget har med varje individ. Högpresterande, lågpresterande och medelpresterande individer behöver alla olika typer av ledarskap, och du som chef och ledare behöver ha kunskaper om individen och dess påverkan på gruppdynamiken. Har du personer som är lågpresterande i ditt team behöver dessutom visa övriga att du hanterar den lågpresterande. Att inte hantera den lågpresterande kommer annars att leda till sämre prestation för teamet som helhet. ”varför ska jag anstränga mig när andra kommer undan med dålig prestation”.

Chefer och ledare kan använda så mycket som 80% av sin tid att ”rätta till” teammedlemmar som inte fungerar och 20% av sin tid för att leda arbete framåt. Genom att snabbt identifiera och hantera icke fungerande team-medlemmar kan du som chef och ledare frigöra potentialen i dig och ditt team.

”The Sweet Spot of group dynamics
is when a functional 
group is a blend of
both being issue- and people-oriented.”

Michael Grinder

Lycka till med utvecklingsarbetet!