Bra Prestation med tydliga mål!

Eva_Hols Nyheter

De kommande veckorna kommer många företag att summera årets första sex månader. Några kommer att vara besvikna över att de inte nådde sina mål, andra kommer att vara glada över sina resultat.

Behöver din organisation vassare verktyg som gör att målen blir tydligare för varje enhet och varje person? Ett verktyg som gör att du kan få en tydlig uppdelning från övergripande mål, till mål i nästa led, och nästa och nästa, till processer och utveckling av dessa. Mål som gör att medarbetare får en bättre samverkan och kan nå bättre resultat. Med målpyramiden (ja det går lika bra med en kvadrat) blir det en enklare uppgift att pedagogisk synliggöra målen liksom att säkerställa att de hänger ihop mellan avdelningar och mellan kollegor.

Ligger du efter i måluppfyllelse kan du fylla på med den Norske psykologen Willi Railos modell för barriärbrytande mål i din målprocess, då kan du får en rejäl turbomotor i verksamheten. Vad är barriärbrytande för oss, för teamet, för mig?

Målarbete ska vara kul, utvecklande och utmanande.

Målen i midsommar!

Hur sätter du dina mål för ditt midsommarfirande. Du kan välja att i midsommar träna på målpyramiden. Gör så här: Gör en tydlig målbild av din bästa midsommar och de ingredienser som ska ingå, du kan kalla dem för delmål. Vad behöver du prestera för att nå dina mål? Och vad behöver du göra för att klara av din prestation? Sist men inte minst viktigt. Vilken attityd hjälper dig att nå ditt mål?

”Attitude is everything”
Richard Bandler

Midsommar

 

 

Vi på NLP professionals önskar dig en midsommar
såsom du vill ha den!