Om tid är pengar, har du då tid med konflikt?

Eva_Hols Nyheter

Visst skulle det vara underbart att slippa alla konflikter. Inte minst de i tid utdragna konflikterna, och de som sitter kvar i väggarna långt efter det att konflikten egentligen borde ha ebbat ut. Dessa konflikter kostar, de kostar i tid, de kostar i pengar och ofta i personligt lidande. 

När människor ska samarbeta så är det naturligt med olika åsikter. Det kan vara allt från olika åsikter om vad som ska göras men även om hur det ska göras. Ofta blandar man ihop sakfrågorna med personen, man flyttar sakfrågan till personen och konflikten är ett faktum och då ofta mer känsloladdad.

Förebygg genom respekt och tydlighet 
Förmågan att respektera andras åsikter är en viktig faktor för att undvika att konflikter skapas. Med respekt för olika åsikter minskar risken att man låser fast sig i en åsikt, den ”rätta åsikten”.  Som chef och ledare är det samtidigt viktigt att, förutom att förstå och respektera andras karta, vara tydlig med vilketvad man ska göra som gäller och ibland även hur det ska göras. Genom en tydlighet kan du undvika att konflikter skapas. Men även med tydlighet så händer det förstås att konflikter uppstår emellanåt.

Konflikten är ett faktum – ta i den
Att låtsas som att det regnar eller sopa konflikten under mattan kanske är en bra strategi i det korta perspektivet. En underlåtenhet att agera kan dock skapa återkommande problem. Kom ihåg att det är aldrig för sent att ta itu med ett problem. Om du får en känsla av obehag i kroppen när du närmar dig ”problemet” så är det bra att komma ihåg att den känslan är övergående och ett tecken på att du är ovan att hantera ”problemet”. Kom ihåg att göra en riskbedömning.

Se sakfrågan
Att hantera problem som sakfrågor är en nyckel i konflikthantering. Var tydlig med att det är en sakfråga, dvs det är sakfrågan som man hanterar inte personen eller personerna.

Skapa distans till problemet
Använd metoden ”trepunktaren”. Trepunktaren innebär att
1. ”problemet” presenteras på distans. Detta gör du genom att beskriva problemet på ett papper, en tavla eller liknande, och
2. Låt blicken vila på problemet, (pappret, tavlan, blädderblocket) när problemet presenteras.

Låt de involverade vara med och hitta en lösning
Om det är möjligt, låt den eller de det berör vara med och hitta lösningar. Ibland kommer inga förslag och man kan behöva tid för att komma fram till en lösning. Delaktighet skapar engagemang.

Ha tålamod
Förvänta dig inte ett resultat efter första mötet. Ibland behöver man förstås lösa konflikter snabbt, men i många fall kan man ge tid för tankar att sjunka in. Det en konst att låta processen ha sin gång och det blir ofta ett bättre resultat om tankar och beslut inte stressas fram. Det du förlorar i tid under processen får du ofta tillbaka genom ett fortsatt bra samverkan och bibehållna goda relationer.

Följ upp och tacka för hjälpen
Boka tid för uppföljning, låt det inte dra ut på tiden alltför mycket. Dokumentera om det behövs och tacka alla involverade för hjälpen.

Lycka till!
”Improve your non verbal communication knowledge & skill and you’ll improve the quality of your communications as a whole,
thus improving the quality of your business & personal relationships.”

Michael Grinder