Att leverera dåliga budskap och behålla en god relation!

Eva_Hols Nyheter

En stor utmaning för många chefer och ledare, och för människor överhuvudtaget, är att leverera negativa budskap. Det kan t.o.m. kännas obekvämt i kroppen, vi kanske skruvar oss bokstavligt, och i kommunikationen kan vi linda in budskapet så att själva budskapet försvinner i bomullen. 

Ett annat dilemma med negativa budskap, oavsett hur tydliga vi är i vår kommunikation, är huruvida personen som får budskapet lyssnar och tar till sig budskapet. Kanske har du själv fått ett negativ budskap, kanske en feedback som du medvetet eller omedvetet ignorerade.

I många fall är förmågan att kunna leverera negativa budskap avgörande för effekten av ditt ledarskap. Får du ut det bästa av den situation som du befinner dig i? Skapar det sätt som du ger feedback på rädsla, eller en skapar du en plattform för utveckling och lärande.

Som chef och ledare kan du aldrig vara helt säker på hur ditt budskap tas emot, men du kan tillägna dig kunskaper som gör skillnad för din kommunikation, i synnerhet när du ska leverera dåliga budskap.

Neuroledarskap är ett relativt nytt område som vuxit fram tack vare modern hjärnforskning. Förenklat kan man säga vår mentala förmåga är som bäst när hjärnan mår bra. När hjärnan upplever hot minskar den mentala förmågan till förmån för reaktioner som flykt eller kamp.

När du ska leverera negativa budskap behöver du fundera på vilken effekt du vill ha. Vill du skapa motivation? Då är det en fördel att låta den som det berör vara delaktig i att hitta en lösning på problemet. Genom delaktighet skapas motivation. Då behöver du leverera ett budskap på ett sätt som gör att personen kan fortsätta tänka på ett bra sätt. Du behöver säkerställa att ditt budskap inte upplevs av den mottagande hjärnan som ett hot.

Du kan aldrig till fullo gardera dig för hur en annan person uppfattar din kommunikation, men du kan lära dig det mest effektiva sättet att kommunicera med ord, röst och kropp. Genom kunskap och träning kan du få den mest effektiva kommunikationen i varje tillfälle. Du kan då effektivt leverera dåliga budskap och bibehålla en god relation.