Förbättra din kommunikation!

Eva_Hols Nyheter

När du vässar din förmåga att kommunicera ökar du din effektivitet och förbättra ditt ledarskap och dina resultat. När du lär dig hur kommunikation fungerar, och beslutar dig för att utveckla din kommunikation, så kommer du att märka skillnad. Din förmåga att förstå andra och påverka andra förbättras. Dina resultat förbättras.

Metamodellen är en modell för kommunikation som återfinns inom NLP. Metamodellen beskriver hur kommunikation fungerar. All information som kommer till oss via våra sinnen kommer inte till vårt medvetande.

Det som avgör vad vi tar in, och vad och hur vi uppfattar det som sker, beror på en mängd faktorer. En hel del av information tas om hand av våra sinnen utan att vi är medvetna om att så sker. När du t.ex. står upp fångas information upp av ditt balanssinne för att du inte ska ramla omkull. När vi fokuserar på en viss uppgift kan vi helt missa annan information som passerar.

Hjärnan kan alltså inte ta in och hantera all information som finns runt omkring oss och informationen filtreras på olika sätt. Våra mentala filter sållar bort det som uppfattas som överflödig information och tar in det som är nödvändigt eller uppfattas som nödvändigt.

Förenklat kan man beskriva de som processer som vi använder när vi tolkar, bearbetar och sänder information. Det är genom dessa filter som vi skapar våra egna modeller och uppfattningar av våra upplevelser och omvärlden.

Dessa filter äutlämning, generalisering och förvrängning. Dessa filter påverkar vad vi uppfattar och hur vi uppfattar vår omgivning och hur vi uppfattar kommunikation. Utan dessa filter kan vi inte fungera normalt. Men dessa filter innebär också att andra gör sin egen tolkning av det du säger. På samma sätt som du själv gör en tolkning av det andra säger. Dvs betydelsen av det någon säger ändras av den eller de du pratar till. Hur mycket eller hur lite kommunikationen ändras mellan sändare och mottagare beror bland annat på förmågan att upptäcka att kommunikationen ändrats.

Genom att förstå dessa kommunikationsprocesser kan du bli mer medveten om din och andras kommunikation. Du kan lättare förstå när det blir missförstånd och du kan ställa frågor som tydliggör det budskapet. Ett bra sätt att säkerställa att någon har förstått ditt budskap är ett be den du pratar med att återberätta det du just sagt. Då kan du lyssna noga och höra vad de eventuellt har utelämnat, förvrängt eller generaliserat.