Från visioner till mål och planer! 

Eva_Hols Nyheter

Ibland stannar målet vid en siffra, en omsättning som man vill uppnå. Siffror behöver kläs i ord för att motivera till rätt handling. Motivation och riktning skapas med tydliga mål. Är du chef och ledare har du ett ansvar för att säkerställa att dina medarbetare har förstått vilka mål de ska uppnå. Ju tydligare målen är desto bättre.

Chefens uppgift är att utifrån de övergripande målen skapa tydliga mål och delmål för den verksamhet de är satt att leda. Mål skall hänga ihop både vertikalt och horisontellt. Vertikala mål utgår från mål på högsta nivå och fördelas ner i organisationen. Varje medarbetare behöver förstå sina mål och hur de hänger ihop med övergripande mål.

  • Organisation
  • Avdelning
  • Team
  • Individ

Målen behöver länkas ihop horisontellt så att individer och enheter vet hur deras gemensamma insats leder till uppsatta resultat på övergripande nivå. Det skall vara tydligt på vilket sätt de behöver samarbeta för att nå de övergripande målen. För att ett samarbete ska fungera väl behöver medarbetare veta målen, sina och andras roller, samt de rutiner och processdokument man har att arbeta efter.

Om du saknar mål
Att arbeta länge i en organisation som saknar mål kan i längden skada din karriär. Du blir mindre skärpt och risken är att du dras med i beteenden som inte gagnar dig eller organisationen. Om du inte vet vilka mål du har, begär ett möte med din chef och säg att du vill veta vad dina mål är. Att arbeta i ett företag där det finns tydliga mål ökar din trivsel och motivation.

Skapa kontakt (rapport)
Tänk på vikten av att skapa kontakt (rapport) med din chef. En god kontakt ger goda förutsättningar för bra samtal och bra resultat. Ett resultat kan vara att du vill får tydliga och nåbara mål, genom bra kontakt ökar du sannolikheten att det blir så som du önskar.

Texten ovan är ett utdrag ur kapitlet Förebyggande arbete från boken Konflikthantering på jobbet som släpps under våren som e-bok på bookboon förlag. Författare är Eva Hols, VD och seniorkonsult på NLP professionals. 


”An intelligent plan is the first step to success. The man who plans knows where he is going and the progress he is making and has a pretty good idea when he will arrive. Planning is the open open road to your destination. If you don’t know where you are going. How can you expect to get there”
Basil S. Walsh