Jag ser vad du säger

Eva_Hols Nyheter

Vi kommunicerar med ord, röst och kropp. Röst och kropp är det som kallas den icke verbala kommunikationen. Det är vad din kropp gör och hur ditt tonläge låter som göra att jag ser vad du säger.

Albert Mehrabian, professor i psykologi, är mannen som gjorde de studier som man ofta refererar till när man berättar om kommunikation och betydelsen av röst och kropp. Betydelsen av att kunna använda ord, röst och kropp på ett sätt som göra att mottagaren uppfattar kommunikation på det sätt som sändaren avser.
Man brukar referera till hans studier och berätta att hela 93% av vår kommunikation avgörs av den ickeverbala kommunikationen. 93%! Det lämnar 7% kvar till orden.

Nu är det inte så enkelt att man kan säga att orden enbart står för 7% av din kommunikation men det vi vet är att din kropp och ditt tonläge spelar stor roll för hur mottagaren förstår ditt budskap. När dina ord, din kropp och ditt tonläge sänder samma budskap så ökar du sannolikheten att ditt budskap går fram på det sätt du vill. Dvs att den du pratar med förstår dig på det sätt du vill bli förstådd. Färre missförstånd, färre konflikter, bättre trivsel, ökad motivation och bättre resultat är några effekter av effektiv kommunikation där ord, röst och kropp stämmer överens.

Chef, ledare, lärare, läkare, projektledare
är alla yrken där kommunikationsförmågan avgör resultatet. Yrken där en ökad kunskap och medvetenhet om den ickeverbala kommunikationen är till stor hjälp för att må bra och agera bra i ledarskapet. Att leda andra ska vara en rolig och stimulerande uppgift och ju bättre kommunikationsförmåga, desto roligare på jobbet och desto bättre resultat. Det är förstås inte enbart de vi nämner ovan som kan ha glädje av kommunikationskunskaper. Alla kommunicerar på något sätt, och kan då också vässa sin förmåga.

NLPs plattform för kommunikation
Genom NLPs kunskapsområde får du kunskaper och färdigheter som, när de används, gör att du kan kommunicera på just det sätt du vill. Du får lära dig hur kommunikation fungerar och hur dina tankar påverkar din kommunikation, både den som hörs och den som inte hörs!

Ja det är precis som vanligt! Dina tankar avgör! Bara själva tanken om tanken underlättar och du kan förstås i tanken förutsätta framgång! Visa i ord och handling att du förutsätter att det ska bli på bästa sätt.
Lycka till!