Kan du läsa tankar

Eva_Hols Nyheter

Vid början av 1900-talet fanns det en häst vid namn Hans. Hästen ägare Wilhelm von Osten påstod att hästen kunde räkna. Människor fick förstås beskåda hästen, som kallades Kloke Hans, på gator och torg i Tyskland. Kloke Hans kunde inte tala, han var ju trots allt bara en häst, men han stampade med hoven ett antal gånger för att markera rätt siffra. Kloke Hans kunde räkna både plus och minus.

Dåtidens vetenskapsmän lär ha intygat att hästen kunde räkna efter att ha studerat hästen och dess ägare. Men en ung psykologistuderande tyckte uppenbarligen att det var mycket märkligt med en häst som kunde räkna så han gav inte upp i sina undersökningar. Den unge mannen ville veta hur det gick till när hästen med hoven visade att han hade kommit fram till rätt siffra.

Den unge mannen hade ingen lätt uppgift för även när hästen ägare var frånvarande så kunde Kloke Hans räkna rätt på de räkneuppgifter som han fick. Vetenskapsmannen började undersöka vad som hände om han flyttade sig längre bort från hästen. När vetenskapsmannen stod långt ifrån hästen så klarade inte Kloke Hans av räknetalen längre och det berodde inte på att talen blev svårare. Men det blev helt enkelt svårare för hästen att se de signaler som vetenskapsmannen omedvetet och tyst kommunicerade till hästen. En kommunikation som gjorde att hästen förstod att vid en viss signal så skulle Kloke Hans sluta skrapa med foten.

Kan du läsa tankar?  
Även om du inte kan läsa tankar så kan du lära dig om kroppens språk, de icke verbala signaler som vi människor läcker från vårt inre. Genom kunskap och träning kan du öka din förmåga att läsa av andras kroppsspråk. Du kan också träna upp din förmåga att påverka andra människor positivt genom ditt kroppsspråk, dina icke verbala signaler.

Genom NLPs kunskapområde får du kunskaper och färdigheter som, när de används, gör att du kan kommunicera på just det sätt du vill. Du får lära dig hur kommunikation fungerar och hur dina tankar påverkar din kommunikation, både den som hörs och den som inte hörs.

Ja det är precis som vanligt! Dina tankar avgör! Bara själva tanken om tanken underlättar och du kan förstås i tanken förutsätta framgång! Visa i ord och handling att du förutsätter att det ska bli på bästa sätt.
Lycka till!