ABS i konflikthantering

Eva_Hols Nyheter

ABS står för Anti-lock Braking System. ABS i din bil gör, som du säkert redan vet, att du kan bromsa bilen utan att hjulen låser sig. Vilket innebär du kan undvika diket genom att du kan fortsätta styra bilen. Hur skulle det vara med ABS i konflikthantering?

ABS i konflikthantering innebär att du kan hantera en konfliktsituation utan att den låses fast. Du kan behålla ditt lugn även när du hanterar svåra situationer. När du kan behålla ditt lugn ökar du din förmåga att ha översikt i situationen och hitta lösningar. Du hjälper även de inblandade att behålla sitt lugn och att kunna bidra till en lösning.Här kommer ABS i konflikthantering:

  • Förbered dig! Ta reda på fakta där det är möjligt, ta med rapporter eller andra fakta som är viktiga underlag för mötet.
  • Skapa en bra miljö för mötet! Mjuka stolar, varm dryck, skön belysning, är olika sätt som bidrar till bättre samtal.
  • Lyssna först! Lyssna till allas åsikter först innan du beslutar och berättar om din ståndpunkt och ditt ställningstagande.
  • Bjud in! Om möjligt, och det är det nästan alltid, låt den/de involverade vara delaktiga i att föreslå lösningar.
  • Var tydlig! När du väl har en ståndpunkt klar, en kravbild, en lösning var tydlig med densamma.
  • Gör valet tydligt! När lösning och kravbild är tydlig kan du behöva tydliggöra valet mellan att fortsätta som tidigare eller göra en förändring.
  • Konsekvens! Vad blir konsekvensen av fortsatt konflikt? Vad blir konsekvensen om det inte blir än ändring? Återigen är det viktigt med tydlig konsekvensbeskrivning.

Sist men inte minst, din attityd avgör! Förutsätt framgång! Visa i ord och handling att du förutsätter att det ska bli på det sätt som beslutat.

”Närhelst du är i konflikt med någon, så är det en faktor som kan avgöra om du förstör relationen eller fördjupar densamma.
Denna faktor är attityd!”
Williams James, 1842-1920, amerikansk psykolog, fysiolog och filosof