Retorik eller NLP

Eva_Hols Nyheter

Kan NLP ersätta retoriken eller tvärtom? Finns det några beröringspunkter? Och i så fall vilka är dessa?  Hur hänger begreppen Ethos, Pathos och Logos ihop med NLP?

Ethos – Förmågan att skapa förtroende. Din kunskap och din karaktär spelar roll för det förtroende du skapar snabbt och över tid.
Logos – Logiska resonemang och logiska argument. Uppfattar man dig som förnuftig eller inte? Din förmåga att föra fram ett logisk resonemang avgör hur du uppfattas.
Pathos – Känslan som berör. Kan du känna empati? Kan du förmedla en känsla? När människor berörs av ditt budskap har du lyckats med din Pathos.

På Aristotelses tid var Logos den viktigaste komponenten. Idag finns det goda skäl att se Ethos som den komponent som är mest betydelsefull. För vad händer när vi inte uppfattar någon som trovärdig eller pålitlig, då skapas inget förtroende.  Om vi inte uppfattar sändaren som trovärdig så spelar det ingen roll hur logiska argumenten är eller hur känsloladdade talen är. De som lyssnar kommer inte att lyssna på det sätt som sändaren önskar. När du uppfattas som trovärdig har du utvecklat din Ethos.

NLP har mycket fokus på kommunikation. Hur kommunikation fungerar i praktiken, och om trovärdighet i kommunikationen. Kommunikation förmedlas med ord, röst och kropp. När ord, röst och kropp sänder samma budskap kan du vara trovärdig med ditt budskap.  Det finns studier som visar att hela 93% av budskapet förmedlas via icke-verbala signaler. Dvs det som sänds ut bla via:

  • kroppsspråket; hur du står, går och rör dig när du talar, var du håller blicken, hur länge du håller blicken på någon eller något m.m. Även ditt klädval påverkar. Kläderna kan öka eller minska din trovärdighet.
  • rösten; hur rösten låter, stark, svag, glad, ledsen m.m. Rösten påverkas av dina tankar, dina föreställningar och dina värderingar.

Med rätt kroppsspråk och tonläge kan dina ord vara som placebo i läkemedlet. Du sår frön till den utveckling och till de resultat du önskar.

Retoriken beskriver konsten att övertyga. NLP ger dig praktiska och konkreta verktyg som gör att du kan lära dig kommunicera mer effektivt och övertygande, och du kan öka din förmåga att kommunicera med Ethos och agera på ett sätt som skapar förtroende. I NLP får du även verktyg som gör att du även utvecklar och vässar Logos och Pathos.

Idag används NLP inom företag och organisationer över hela världen som vill utveckla ledarskap och medarbetarskap, som vill vässa sin förmåga att påverka, utveckla, sälja, förändra och skapa bättre resultat.
Vill du veta hur det går till? Boka dig på någon av våra kurstillfällen eller hör av dig till oss på NLP professionals så kan vi berätta vi mer och du kan tänka på saken.

”Det vi måste lära oss innan vi kan göra det, det lär vi oss genom att göra det.” 

Aristoteles 384 f.kr.-322 f.kr.