”nej det har jag aldrig sagt!”

Eva_Hols Nyheter

Frasen ”nej det har jag aldrig sagt” är inte helt ovanlig när människor hamnat på kant med varandra eller när de är på väg till den där kanten som kallas konflikten. Kanske har du någon gång sagt dessa ord? Kanske har du någon gång hört dessa ord? 

En inte helt ovanlig kommentar – jag har inte sagt nåt! I en situation när blickar kan säga mer än ord, så kommer gärna detta lilla försvarstal. Men kanske någon uppfattar tankar, små skiftningar i ansiktsuttryck eller ansiktsfärg, eller kanske rent av mer konkreta uttryck såsom himlande ögon. Ja tänk om. Men jag har ju inte sagt nåt!

Hur fungerar det egentligen i kommunikation? Kan vi veta exakt vad någon sagt, eller vad vi själva sagt? Det enkla svaret är nej. Vår hjärna kan lura oss på fler än ett sätt. Våra mentala processer utelämnar information. Ibland kan vi tro att vi sagt något fast att vi inte sagt det, det har bara funnits i vårt huvud som en tanke och kanske har vi tom hört det sägas inuti oss. Ett av de filter som gör att vi kan fungera normalt kallas inom språkvetenskapen för utelämna. Vi kan alltså utelämna saker i vår kommunikation och i tillägg till det så kan vi ibland vara helt övertygade om att vi sagt något som vi alltså inte uttalat.

När någon missförstått dig så har den andra personen tolkat vad du sagt utifrån sina utelämningar, värderingar, föreställningar. All kommunikation mellan människor är en tolkning av det som sägs. När vi tolkar så blir vår tolkning subjektiv, dvs vi lägger in våra egna värderingar i tolkningen, vi generaliserar. Att kunna generalisera är viktigt, det gör att vi kan snabbt lära oss saker, men till vardags kan det ställa till det för oss när vi tolkar det vi uppfattar som bra eller dåligt? Ont eller gott? Rationellt eller irrationellt? Bildligt talat så kan vi stänga öronen när vi tolkar vad andra säger och risken är stor att vi inte heller tar reda på hur det verkligen förhåller sig.

Vill du undvika missförstånd, nå fram med dina budskap, ha svåra samtal med bra resultat, nå mål och skapa resultat? Att lära sig om kommunikation är skillnaden som gör skillnad.