Dina viktigaste frågor!

Eva_Hols Nyheter

De viktigaste frågorna du kan ställa är:
Vad är viktigt för dig? och Varför är just det viktigt för dig? Två frågor som kan avgöra: Blir det affär eller inte. Motivera dina medarbetare på rätt sätt eller inte. Förstå vad som motiverar dig själv eller inte.

Inom vetenskap och beteendevetenskap talas det numera allmänt om beteendeprogrammering. Vi människor programmeras (av oss själva och av vår omgivning) och vi får beteendemönster. Dessa mönster kallas inom NLP för Metaprogram. Inom arbetslivet används ofta personlighetstester för att hitta den person som har det mest lämpliga mönstret för ett visst arbete eller en viss uppgift. Det är inte en metod som lämpar sig i säljarbete, där är förmågan att kommunicera utan tester avgörande för framgång.

Den beteendeprogrammering vi har avslöjas i vårt språk, i det vi säger. Den som tränar sin förmåga att kommunicera tränas i att lyssna. Det är i lyssnandet som viktiga nycklar för bra kommunikation finns. Genom ett mer medvetet lyssnande kan du höra mer än vad du vanligtvis brukar höra och då kan då anpassa din kommunikation efter den person som du har framför dig. En annan viktig nyckel är frågor, vill du vässa din kommunikationsförmåga ytterligare kan du lära dig att ställa frågor. Ju vassare frågor, desto viktigare svar.