När är det dags för coaching?

Eva_Hols Nyheter

Att vara chef innebär att du behöver vara flexibel i din stil. Du behöver anpassa din stil efter personen som du har framför dig. I dagens snabba klimat kan vår ambition att prestera resultat få motsatt effekt om du som chef inte tar dig tiden att ta reda på mer om personen du har framför dig, din medarbetare, samtidigt som du förstår din egen ledarstil och hur du kan anpassa din stil. 

En chef är en chef hela tiden, och vi är alla chefer, ibland bara över oss själva. Som chef behöver du ha kunskapen och viljan att kliva in i olika roller. Du behöver olika verktyg. Ett verktyg är att kunna identifiera en medarbetares kompetens och vilja. Detta är grundläggande i ett ledarskap anpassat efter person och situation, ett ledarskap som är anpassat för den nya tidens ledarskap.

Vilja kunna matrisen

Vilja/kunna-matrisen är ett verktyg för att förstå och utveckla olika roller i både ledarskapet och medarbetarskapet. Matrisen har vilja och kompetens som ingredienser för att förstå när du behöver använda ett coachande förhållningssätt.

Gör så här:

  1. Identifiera kompetensen, är den låg eller hög. Identifiera viljan, är den låg eller hög
  2. När viljan är hög och kompetensen är hög är ett coachande förhållningssätt att föredra. I det ingår frågor och ramar, se nedan.
  3. Kom överens med den som det berör att det är just ett coachande förhållningssätt som är att föredra. Andra stilar kan komma att behövas över tid, men kan, om de kommer in vid fel tillfälle, ta bort motivation och arbetsglädje som i sin tur påverkar resultatet.

Några nycklar i det coachande förhållningssättet är bland annat frågor och ramar:

  • Frågorna fungerar som strålkastare, du säkerställer att du belyser vissa områden.
    Du underlättar även för den som får frågorna att förstå uppgiften bättre.
  • Ramarna behöver du ange så att den som får en uppgift vet vilket mandat och ansvar för följer med uppgiften.

 

“If you can see half of what you look at – You are good.
If you know which half – You are a genius.”
~ Michael Grinder