Vilket samtal gruvar du dig inför?

Eva_Hols Nyheter

Är det utvecklingssamtalet, lönesamtalet eller samtalet om bristande prestation eller dålig hygien? 

Det är så många samtal som kan vara gruvsamma för den som ska säkerställa att ett samtal blir genomfört, och detta med ett gott resultat. Kanske gruvar du dig inte alls, och i så fall hur förbereder du dig?

Det är bra att gruva sig inför ett samtal. Det innebär att du kan använda ditt gruvande till att förbereda dig inför samtalet. Med rätt förberedelse kan ditt samtal få ett bra resultat.

Här får du några konkreta tips hur du kan förbereda dig inför svåra samtal:

  1. Fakta – Ta fram all fakta du behöver för att kunna ha ett bra samtal. Det kan vara rapporter, anteckningar om händelser, iakttagelser, dvs det du sett eller hört
  2. Önskat resultat – Vad är det önskade resultatet som du vill uppnå? Vilken förändring eller utveckling vill du säkerställa. Kanske är det en förändring du vill ha, något du vill att någon ska sluta göra eller börja göra
  3. Olika perspektiv för bättre resultat – Tänk på den andra personens perspektiv och situation, och vad du då behöver ta i beaktande
  4. Sinnestillstånd – Vilket sinnestillstånd behöver du ha för att ha ett bra samtal? Kanske ska ditt sinnestillstånd präglas av du känner dig lugn, trygg och säker. När du är lugn, trygg och säker kan du dessutom påverka andra så att de blir mer mottagliga för ditt budskap

Nästa steg är själva genomförandet. Om det kan vi återkomma till i senare nyhetsbrev. Lycka till med dina förberedelser, kanske blir de rena guldgruvan för dig.