Har ditt företag en framgångskultur?

Eva_Hols Nyheter

Vad är det som gör att vissa företag alltid får bra resultat och detta över lång tid? Vad är det som gör att vissa ledare lyckas locka fram det bästa hos sina medarbetare? Kanske tror du på kultur via osmos, dvs att människor på ett omedvetet plan ska lära sig de rätta värderingarna. Kanske blir du besviken när du noterar att de värderingar medarbetarna eller dina kollegor uppvisar inte stämmer överens med dina egna. 

Våra beteenden kommer från vår attityder och våra värderingar. Dvs det vi gör och säger är en direkt reflektion av våra värderingar. En kultur kan förenklat förklaras som summan av allas värderingar, allas attityder. Om kulturen på ditt företag skaver, om det finns beteenden som skapar konflikter och dåliga resultat, beteenden som du vill slippa, så behöver du förnya kulturen.

En ny kultur kommer inte av sig själv, men det är heller inte svårt eller kostsamt att införa ny kultur. Tvärtom så kan en dålig företagskultur kosta i personalomsättning och missnöjda kunder. Med en framgångskultur kan ditt företag minska kostnader, få fler nöjda medarbetare och kunder, och öka lönsamheten. 

Här får du en trestegsmodell för en ny kultur

Tre steg för bättre kultur! 

  1. Definiera vilka är de värderingar som ska prägla organisationen
  2. Beskriv de beteenden som är önskvärda, likväl som de som inte är önskvärda
  3. Förvalta och utveckla för att säkerställa framgång över tid

Visst ser det enkelt ut. Med rätt verktyg skapas en bra kultur. Är det dyrt då? brukar våra uppdragsgivare fråga. Nej det är inte dyrt. Men det kostar att ha en dålig kultur, och det kan bli riktigt dyrt!