Medveten flexibilitet i sommar!

Eva_Hols Nyheter

I NLPs plattform tränar vi vår förmåga att agera flexibelt. Flexibilitet i tanken och attityden gör vi kan vara flexibla i våra beteenden. Man brukar säga att den som har mest flexibilitet, flest alternativ, vinner. Men stämmer det verkligen?

Sjötorp

Flexibilitet är en viktig förutsättning för framgång, hälsa och välbefinnande, men flexibilitet utan stabilitet blir som en ledare utan vision och mission, eller som en snickare som ständigt får nya instruktioner från byggherren för att köparen inte bestämt sig för vilket sorts hus han/hon vill ha. Då hjälper inte flexibilitet, då kan flexibiliteten vara det som gör att företaget får dåligt kassaflöde eller för stora utvecklingskostnader, eller det som gör att huset tar dubbel så lång tid att bygga jämfört med ett hus som var genomtänkt från början.

Konsten är förstås balans mellan de två, stabilitet och flexibilitet. Visst låter det enkelt. Konsten är förstås att bli mer medveten om när jag behöver det ena eller det andra, och att känna igen vilket du själv är mest bekväm med, och i vilka sammanhang. Våra beteendemönster leder oss omedvetet. Genom en ökad medvetenhet om vår ”beteendeprogrammering” kan vi bli än mer framgångsrika och välja stabilitet eller flexibilitet efter situation och sammanhang.

Stabila och flexibla ingredienser för en bra sommar
I semestertider kan man passa på och reflektera över vad som ska vara stabila ingredienser.
Hur vill jag att min sommar skall bli? Vilka flexibla ingredienser behöver jag för att få det jag vill ha?
Med ett stabilt beslut kan du bli mer flexibel och i varje stund anpassa ditt beteende och dina aktiviteter för att uppnå just den sommar du önskar dig.
Vi på NLP professionals önskar dig en riktigt skön sommar med just de ingredienser som du vill ha och vi önskar dig den flexibilitet du behöver så att du kan anpassa dig efter väder och rådande omständigheter.

”Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning.”
Winston Churchill