Utveckling 1,2,3

Eva_Hols Nyheter

Sitter du fast?  Vill du få bättre resultat? Upplever du stress i vardagen? Har du konflikter som du vill slippa? Kan samarbetet och resultaten gå från bra till bättre? 

Oavsett utgångsläge kan alla må bättre och prestera bättre. Devisen ”varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre”  utvecklades som en fras för självhypnos redan på 1800-talet  i Frankrike och den är lika aktuell idag som den var då.

Vad behöver du för att varje dag bli bättre och bättre?

  1. Det första du kan göra är att reflektera över ditt nuläge. Vilket är ditt nuläge?
  2. Det andra du kan göra är sätt mål för din utveckling. Vilka mål och resultat vill du uppnå? 
  3. Ta reda på mer om kunskaper, metoder och tekniker om det du vill förbättra och skapa din egna aktivitetslista, 1, 2, 3, vilka aktiviteter behövs för att du ska nå ditt mål, ditt resultat.