Relation och resultat

Eva_Hols Nyheter

Har du förmåga att skapa bra resultat snabbt och över tid? Då har du sannolikt bra balans mellan relation och resultat och förmåga att läsa av den du möter. Du kan säkert även anpassa din kommunikationsstil och ditt möte i stunden för bästa möjliga relation och resultat. 

När det ena får för lite fokus riskeras det andra. För mycket resultatfokus kan leda till att relationen upphör. Då finns inte längre något att skapa resultat kring. För mycket relationsfokus kan leda till att resultaten uteblir och det kan direkt eller över tid omöjliggöra och rasera plattformen för relationen.

Vi människor har olika styrkor. Några av oss är enormt skickliga på att navigera i alla sociala sammanhang och har en förmåga att snabbt etablera kontakt med olika människor i olika kontexter. Andra är mycket skickliga på att fokusera på det konkreta, det mätbara, resultat. Vet du var du skulle placera dig själv? Är du mer relationsorienterad eller mer resultatorienterad?

Oavsett ditt utgångsläge så kan du vässa din förmåga att tolka och läsa av din omgivning och ju bättre du kan läsa av din omgivning ju mer flexibel kan du vara i stunden. I den stunden då det avgörs, då kunden säger eller tänker ”dig vill jag göra affär med” och dina kollegor uppskattar att arbeta tillsammans med dig och dina nära och kära tänker ”vi har det så bra tillsammans”.

När du vill vässa din förmåga att förstå och läsa av andra kan du använda din förmåga att lyssna och din förmåga att ställa frågor.

  1. När du lyssnar behövs två viktiga ingredienser, empati, din förmåga förstå andras känslor, idéer och situation. Den andra ingrediensen är uppriktighet, du behöver vara genuint intresserad utav det den andra har att säga.
  2. När du ställer frågor behöver du också vara genuint intresserad av svaret. Du kan fråga ”vad är viktigt för dig” med ett genuint intresse att få veta. En enda fråga kan ge dig tillräckligt med information för att du ska kunna anpassa din presentation, ditt bemötande, din fokus.

Ska din fokus vara på resultat eller på relation? Kom ihåg att vi är olika. Det som för den ena innebär att det inte blir en god relation, kan för någon annan vara helt avgörande för den goda relation. Din förmåga att läsa av och anpassa ditt beteende avgör, och det bästa av allt är att vi, med rätt attityd, kunskap och träning, kan vässa våra förmågor.

för utan en god relation kan vi inte utvecklas tillsammans”