Jag har rätt och alla andra har fel!

Eva_Hols Nyheter

Ett samtalsklimat som präglas av ett ”jag har rätt” och alla som tycker något annat har fel.  De som vågar uttrycka en åsikt får ”på moppo” på olika sätt. Samtalet är inte längre det goda samtalet, debatten tystnar, kanske skapas det ett vi och dom tänkande, de goda och de onda.  En utveckling som jag tror få önskar. Då är det viktigare än någonsin att lyfta ett av NLPs grundantaganden, Kartan är inte verkligheten

Vi har fått en fantastisk hjärna men den kan dessvärre inte hantera allt som finns i vår omgivning, alla sinnesintryck som kommer till oss. Hjärnan filtrerar den information som kommer till oss. Om vi skulle ta in allt ofiltrerat så skulle vi snabbt bli ”överhettade”. Hjärnans filter beskriver Noam Chomsky, professor, lingvistiker och filosof mm. i sin tes Transformational Grammar. Dessa filter brukar omnämnas som utlämna, förvränga och generalisera. I tillägg till dessa, låt oss säga funktionella filter, så kan vi lägga till ytterligare filter såsom värderingar, trosuppfattningar, fördomar och de förställningar vi har om saker och ting. Så min karta är aldrig densamma som andras karta. Kartan är inte verkligheten.

När vi tar in information från vår omgivning så kommer vi med automatik att vara mer positiva till det som bekräftar våra redan befästa föreställningar. Har vi befäst andras värderingar och föreställningar som fruktansvärda, icke etiska, orimliga så kommer att fortsätta att bemöta dessa på samma sätt, och det vi tolkar kommer vi att se som ytterligare en bekräftelse till det som vi redan vet och tycker. Vi fortsätter med andra ord att ha rätt och andra förstås fel.

Enligt min karta så bör varje samhälle värna sina grundläggande värderingar. Men hur långt får samhället gå för att värna sin grundläggande värderingar? Ja det är just det som är kärnan i vår lagstiftning. Där ska vi hitta svaret på vad vi får göra och vad vi inte får göra. Men etik och moral ligger inte enbart i händerna på lagstiftaren. Lagstiftningen skall utgå från folkets uppfattning av vad som är rätt och fel. Så lag och rätt kommer att förändras över tid i takt med hur samhällsmedborgarnas åsikter om lag och rätt, etik och moral, utvecklas. Tidigare hade kyrkan en stor och viktig roll i Sverige att föra ut värderingar till folket, nu när kyrkan i mångt och mycket tappat både medlemmar och kyrkobesökare så har andra aktörer tagit över rollen som ”värdegrundsskapare” i samhället. Vilka dessa värdegrundsskapare är lämnar jag till dig som läsare att avgöra. Har du ännu inte reflekterat över detta så rekommenderar jag dig att börja reflektera över värderingar och värdegrundsskapande.  Det är summan av våra individuella värderingar som utgör samhällets värderingar, dvs vad som är rätt och fel på samhällsnivå.

Enligt min ”karta” så är det allas vårt ansvar att värna ett öppet samhälle, ett samhälle där man kan dryfta svåra frågor utan risk för näthat, tillmälen eller än värre misshandel eller förföljelse.

Kartan är inte verkligheten. Men du bidrar till att skapa den karta som blir din och andras verklighet, vad som blir rätt och fel i samhället, på lång och kort sikt och detta oavsett om du fattat aktiva värdegrundsbeslut eller inte.

Eva Hols
NLP-konsult