Värde-lös eller värdegrundad?

Eva_Hols Nyheter

När värdegrund saknas eller består av några ord som personal och ledning knappt kommer ihåg kan man säga att organisationen är värde-lös. Det betyder ju inte att organisationen är eller de som arbetar där är värdelösa. 

Man kan likna en värde-lös organisation likt en segelbåt utan köl. Båten kan mycket väl kryssa fram bland skären, se vacker ut på ytan men när det blåser upp till storm går det inte lika bra. Det kan räcka med lite bris för att det ska kännas ostadigt och redan vid styv kuling kan den kantra.

Vad ger värdegrunden? 
Våra värdering och attityder skapar våra handlingar. Värderingar och attityder styr oss, vad vi tänker, säger och vad vi gör. En värdegrund fungerar som en stabil referenspunkt för våra beteenden.Värdegrunden blir som en stabil köl i tillvaron även när det stormar.

Är det svårt att implementera en värdegrund? 
Ibland får vi höra att det är dyrt och tidskrävande att implementera värdegrund i organisationen. vi vet att det kan både gå fort och vara god företagsekonomi, och det kanske det viktigaste av allt, det är enkelt att göra.

Den danske forskaren Verner Petersen har i artikeln Bortom regler och instruktioner beskrivitledaren med hållning. 

Ledaren med hållning är en ledare som tror och står för något, en ledare som använder sig av värdebaserat ledarskap och självorganisering. Ledaren med hållning överarbetar inte organiserandet av arbetsuppgifter. Ledaren ser till att det finns en mental beredskap för vad som skall göras, även det som är oväntat och oförutsägbart. Alla har en klar bild av målet och de värden som enheten eller verksamheten står för. Medarbetaren fattar själv beslut på grundval av mål och värden utan stöd i exakta anvisningar och planer. 

Med en värdegrund kan medarbetare få enledstång för kundbemötande, samarbete, problemlösning mm. Bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt.