Svåra samtal

Eva_Hols Nyheter

Svåra samtal i företag kan vara lönesamtalet, om bristande prestation, konflikthantering, rehab mm. Många företag saknar en tydlig process att hålla sig till. Men även där ”VADet” finns, så saknas ofta ”HURet”.  Med NLP får du HURet, och det svåra samtalet kan tom bli det bästa samtalet, samtalet som leder framåt med ny kraft.  

Med rätt verktyg kan Du bli bäst på svåra samtal!  NLP ger dig de bästa verktygen för bra och effektiv kommunikation och ledarskap. Verktyg som gör att du kan anpassa och vässa din kommunikation för den uppgift du har framför dig.

Nedan några verktyg som behövs för ett bra samtal och som du finner i NLPs verktygslåda:

  • Sinnestillstånd, med rätt valt sinnestillstånd blir du ditt bästa jag i samtalet.
  • Veta vilket resultat du vill uppnå med samtalet.
  • Skapa bra kontakt för att säkerställa att du når fram med ditt budskap.
  • Att ge feedback är en konst. Förbered dig väl och var specifik när du ger feedback ochsamla in feedback så att du vet att du är på rätt väg.
  • Vad flexibel, anpassa din kommunikation i stunden.
  • Inta rätt attityd. Med rätt attityd kommer du att nå längre.

Rätt sinnestillstånd för svåra samtal är att hålla sig lugn och kunna balansera distansen i samtal. Att hålla sig lugn vet vi är bra för att kunna tänka bättre. Att hålla balans i distans gör att vi får bättre överblick och perspektiv och kan fatta bättre beslut samtidigt som vi kan vara empatiska. I NLPs verktygslåda finns det flera olika verktyg och modeller för att skapa och välja sinnestillstånd.

NLP, Neuro Lingvistisk Programmering, är enplattform för kommunikation, personlig utveckling, teamutveckling och verksamhetsutveckling. NLPs verktyg används av managementkonsulter och företag över hela världen. NLP är sunt förnuft paketerat så att det går att lära och använda medvetet. I det längre perspektivet blir det en attityd och förhållningssätt som hjälper dig i varje möte och i varje situation.