Skaffa ett ankare för ditt optimala tillstånd!

Eva_Hols Nyheter

Har du någon gång känt dig kraftlös? Hamnat i sammanhang då all energi runnit ut? Då du tappar både ord och tankeförmåga, då ditt sinnestillstånd helt enkelt varit uruselt .Sjötorp

Du vet säkert också hur det känns när du har flyt. När allt går bra, du får bra resultat och du själv och människorna runtomkring dig mår bra. Ditt sinnestillstånd är helt enkelt på topp och de problem som du hanterar är lätta att hantera och du kan snabbt se att det finns olika lösningar till de problem som dyker upp.

Vårt sinnestillstånd avgör hur väl vi presterar. 

 

Du kan styra ditt eget sinnestillstånd och du kan faktiskt också påverka andras sinnestillstånd. Inom NLP finns det tekniker som ger dig möjlighet att ha just det tillstånd du behöver när du behöver det. Genom ökad kunskap om hur ankare fungerar kan du även ta ansvar över dig själv som ankare, dvs hur du påverkar andra i din omgivning. Nedan följer en kort sammanfattning för hur du kan göra när du skapar dina ankare för att ge dig ditt bästa tillstånd.

  1. Ta fram efter ett minne med det sinnestillstånd du vill ha
  2. Fatta beslut var du vill ha ditt ankare, ex. ett tryck på ett finger, eller en knoge
  3. Återupplev minnet och den känsla du hade vid tillfället
  4. När känslan nästan är på toppen, på max, sätter du ankaret ex. tryck på fingret
  5. Använd samma ankare ex tryck på fingret när du vill framkalla känslan/sinnestillståndet
  6. Förstärk ankaret genom att återupprepa steg 1-4

I sommar kan du ankra både båt och sinnestillstånd, och du kan välja, var vill du lägga båten och hur vill du att det ska kännas?

Vi önskar dig en skön sommar!