Medveten flexibilitet i sommar!

Eva_Hols Nyheter

I NLPs plattform tränar vi vår förmåga att agera flexibelt. Flexibilitet i tanken och attityden gör vi kan vara flexibla i våra beteenden. Man brukar säga att den som har mest flexibilitet, flest alternativ, vinner. Men stämmer det verkligen? Flexibilitet är en viktig förutsättning för framgång, hälsa och välbefinnande, men flexibilitet utan stabilitet blir som en ledare utan vision och mission, eller som en snickare …

NLP är en fluga som kanske blåser förbi

Eva_Hols Nyheter

Har du hört det förr? När internet kom så sa vår dåvarande kommunikationsminister Inez Usman,”Internet är en fluga som kanske blåser förbi…..”. NLP var länge okänt i Sverige. Det var många konsulter som arbetade utifrån NLPs plattform men utan att kalla NLP för dess rätta namn. Man använde istället ”bättre kommunikation”, ”bättre relation”, dvs något av det innehåll som finns i NLP …

Utveckling 1,2,3

Eva_Hols Nyheter

Sitter du fast?  Vill du få bättre resultat? Upplever du stress i vardagen? Har du konflikter som du vill slippa? Kan samarbetet och resultaten gå från bra till bättre?  Oavsett utgångsläge kan alla må bättre och prestera bättre. Devisen ”varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre”  utvecklades som en fras för självhypnos redan på 1800-talet  i Frankrike och den är lika …

Relation och resultat

Eva_Hols Nyheter

Har du förmåga att skapa bra resultat snabbt och över tid? Då har du sannolikt bra balans mellan relation och resultat och förmåga att läsa av den du möter. Du kan säkert även anpassa din kommunikationsstil och ditt möte i stunden för bästa möjliga relation och resultat.  När det ena får för lite fokus riskeras det andra. För mycket resultatfokus kan leda till …

Jag har rätt och alla andra har fel!

Eva_Hols Nyheter

Ett samtalsklimat som präglas av ett ”jag har rätt” och alla som tycker något annat har fel.  De som vågar uttrycka en åsikt får ”på moppo” på olika sätt. Samtalet är inte längre det goda samtalet, debatten tystnar, kanske skapas det ett vi och dom tänkande, de goda och de onda.  En utveckling som jag tror få önskar. Då är …

Värde-lös eller värdegrundad?

Eva_Hols Nyheter

När värdegrund saknas eller består av några ord som personal och ledning knappt kommer ihåg kan man säga att organisationen är värde-lös. Det betyder ju inte att organisationen är eller de som arbetar där är värdelösa.  Man kan likna en värde-lös organisation likt en segelbåt utan köl. Båten kan mycket väl kryssa fram bland skären, se vacker ut på ytan men när det blåser upp till storm …

Svåra samtal

Eva_Hols Nyheter

Svåra samtal i företag kan vara lönesamtalet, om bristande prestation, konflikthantering, rehab mm. Många företag saknar en tydlig process att hålla sig till. Men även där ”VADet” finns, så saknas ofta ”HURet”.  Med NLP får du HURet, och det svåra samtalet kan tom bli det bästa samtalet, samtalet som leder framåt med ny kraft.   Med rätt verktyg kan Du bli bäst på svåra samtal!  NLP ger …

Placebo i ditt ledarskap!

Eva_Hols Nyheter

Ett litet ord kan göra stor skillnad i ditt budskap. Små ord är som placebo i ditt ledarskap. Det lilla ordet kan göra att ditt budskap försvagas eller förstärks. Nedan några exempel:     Men – det lilla ordet men tar bort betydelsen av det första du sagt. ”Det var en bra föreläsning men det skulle varit bättre om……” kommer att uppfattas som att det …

Detaljer och helhet

Eva_Hols Nyheter

Liten tuva stjälper ofta stort lass! Eller ”It is in the details” som affärsmannen och entreprenören Richard Branson säger. Det är detaljerna som avgör hur väl du lyckas med det du vill åstadkomma. Har du väl bestämt dig för vad du vill åstadkomma, och det är du som ansvarar för ditt beslut, så är du bäst lämpad att att veta …

Gott Nytt År-nyheter från NLP professionals

Eva_Hols Nyheter

Några nyheter 2015 Nya NLP för Proffs, 4 dagar med fler verktyg för dig som vill vässa ditt ledarskap och din kommunikation! Kursstart 5 mars. NLP practitioner, tre moduler. Kursstart 25 augusti. Alla våra kurser hittar du på  http://nlpprofessionals.se/utbildningar/ Vi på NLP professionals önskar dig ett riktigt Gott Nytt År!