Kan du läsa tankar

Eva_Hols Nyheter

Vid början av 1900-talet fanns det en häst vid namn Hans. Hästen ägare Wilhelm von Osten påstod att hästen kunde räkna. Människor fick förstås beskåda hästen, som kallades Kloke Hans, på gator och torg i Tyskland. Kloke Hans kunde inte tala, han var ju trots allt bara en häst, men han stampade med hoven ett antal gånger för att markera …

Det lyckade medarbetarsamtalet!

Eva_Hols Nyheter

Det finns många recept för lyckade medarbetarsamtal. Under våra år i arbetslivet har vi kommit i kontakt med otaliga mallar för medarbetarsamtal och vi har i de företag vi arbetat med konstaterat att det är inte mallen som avgör. Att säga att det inte behövs en mall är inte heller rätt. Samtalet behöver visst innehåll och varje företag behöver ta …

ABS i konflikthantering

Eva_Hols Nyheter

ABS står för Anti-lock Braking System. ABS i din bil gör, som du säkert redan vet, att du kan bromsa bilen utan att hjulen låser sig. Vilket innebär du kan undvika diket genom att du kan fortsätta styra bilen. Hur skulle det vara med ABS i konflikthantering? ABS i konflikthantering innebär att du kan hantera en konfliktsituation utan att den …

Retorik eller NLP

Eva_Hols Nyheter

Kan NLP ersätta retoriken eller tvärtom? Finns det några beröringspunkter? Och i så fall vilka är dessa?  Hur hänger begreppen Ethos, Pathos och Logos ihop med NLP? Ethos – Förmågan att skapa förtroende. Din kunskap och din karaktär spelar roll för det förtroende du skapar snabbt och över tid. Logos – Logiska resonemang och logiska argument. Uppfattar man dig som förnuftig eller …

”nej det har jag aldrig sagt!”

Eva_Hols Nyheter

Frasen ”nej det har jag aldrig sagt” är inte helt ovanlig när människor hamnat på kant med varandra eller när de är på väg till den där kanten som kallas konflikten. Kanske har du någon gång sagt dessa ord? Kanske har du någon gång hört dessa ord?  En inte helt ovanlig kommentar – jag har inte sagt nåt! I en situation …

Dina viktigaste frågor!

Eva_Hols Nyheter

De viktigaste frågorna du kan ställa är: Vad är viktigt för dig? och Varför är just det viktigt för dig? Två frågor som kan avgöra: Blir det affär eller inte. Motivera dina medarbetare på rätt sätt eller inte. Förstå vad som motiverar dig själv eller inte. Inom vetenskap och beteendevetenskap talas det numera allmänt om beteendeprogrammering. Vi människor programmeras (av …

När är det dags för coaching?

Eva_Hols Nyheter

Att vara chef innebär att du behöver vara flexibel i din stil. Du behöver anpassa din stil efter personen som du har framför dig. I dagens snabba klimat kan vår ambition att prestera resultat få motsatt effekt om du som chef inte tar dig tiden att ta reda på mer om personen du har framför dig, din medarbetare, samtidigt som …

Vilket samtal gruvar du dig inför?

Eva_Hols Nyheter

Är det utvecklingssamtalet, lönesamtalet eller samtalet om bristande prestation eller dålig hygien?  Det är så många samtal som kan vara gruvsamma för den som ska säkerställa att ett samtal blir genomfört, och detta med ett gott resultat. Kanske gruvar du dig inte alls, och i så fall hur förbereder du dig? Det är bra att gruva sig inför ett samtal. Det innebär …

Problemet är inte problemet!

Eva_Hols Nyheter

Chefer och ledare har, den ofta inte helt tacksamma, uppgiften att hantera medarbetare som inte presterar det som rollen/uppgiften kräver. Ett samtal om dålig prestation är något som många gruvar sig inför (både chefer och medarbetare) och sinnestillstånden blir sällan så kraftfulla eller så lugna som de borde. I mitt tidigare arbete som anställd HR-chef, hade jag bra reda på den …

Har ditt företag en framgångskultur?

Eva_Hols Nyheter

Vad är det som gör att vissa företag alltid får bra resultat och detta över lång tid? Vad är det som gör att vissa ledare lyckas locka fram det bästa hos sina medarbetare? Kanske tror du på kultur via osmos, dvs att människor på ett omedvetet plan ska lära sig de rätta värderingarna. Kanske blir du besviken när du noterar att …