Tack Gunnar!

Eva_Hols Nyheter

Gunnar var min första riktiga chef. Han hade ett bra sittfläsk i sitt ledarskap. Han visste hur viktigt det var att låta medarbetaren leta efter egna lösningar. Han visste också hur viktigt det var att följa upp att saker och blev gjorda. Tacksam är jag som hade just Gunnar som min första chef, på mitt första riktiga HR-jobb. Jag hade …

Bra Prestation med tydliga mål!

Eva_Hols Nyheter

De kommande veckorna kommer många företag att summera årets första sex månader. Några kommer att vara besvikna över att de inte nådde sina mål, andra kommer att vara glada över sina resultat. Behöver din organisation vassare verktyg som gör att målen blir tydligare för varje enhet och varje person? Ett verktyg som gör att du kan få en tydlig uppdelning …

Plockar du upp tuggummi från marken?

Eva_Hols Nyheter

Häromdagen på väg till Kista centrum såg jag en man som plockade upp ett tuggummi från marken. Det var första gången jag ser någon böja sig ner efter ett tuggummi, plocka upp det och gå fram till papperskorgen och kasta det där det ska vara, dvs i papperskorgen. Mannens agerande väckte min nyfikenhet. Jag hade gått ett par meter framför …

Om tid är pengar, har du då tid med konflikt?

Eva_Hols Nyheter

Visst skulle det vara underbart att slippa alla konflikter. Inte minst de i tid utdragna konflikterna, och de som sitter kvar i väggarna långt efter det att konflikten egentligen borde ha ebbat ut. Dessa konflikter kostar, de kostar i tid, de kostar i pengar och ofta i personligt lidande.  När människor ska samarbeta så är det naturligt med olika åsikter. Det kan vara allt från …

Har dina medarbetare målkoll?

Eva_Hols Nyheter

Många studier visar att många, ja ibland så många som 70-80% av de anställda, inte känner till organisationens mål och inte heller har tydliga mål för sitt eget arbete. En stor outnyttjad, eller fel nyttjad, resurs. Hur mycket bättre skulle din organisations resultat bli om alla drog åt samma håll?  Susan A Wheeland är en forskare som studerat forskning om effektiva team. …

Att leverera dåliga budskap och behålla en god relation!

Eva_Hols Nyheter

En stor utmaning för många chefer och ledare, och för människor överhuvudtaget, är att leverera negativa budskap. Det kan t.o.m. kännas obekvämt i kroppen, vi kanske skruvar oss bokstavligt, och i kommunikationen kan vi linda in budskapet så att själva budskapet försvinner i bomullen.  Ett annat dilemma med negativa budskap, oavsett hur tydliga vi är i vår kommunikation, är huruvida personen som …

Förbättra din kommunikation!

Eva_Hols Nyheter

När du vässar din förmåga att kommunicera ökar du din effektivitet och förbättra ditt ledarskap och dina resultat. När du lär dig hur kommunikation fungerar, och beslutar dig för att utveckla din kommunikation, så kommer du att märka skillnad. Din förmåga att förstå andra och påverka andra förbättras. Dina resultat förbättras. Metamodellen är en modell för kommunikation som återfinns inom NLP. Metamodellen beskriver hur …

Från visioner till mål och planer! 

Eva_Hols Nyheter

Ibland stannar målet vid en siffra, en omsättning som man vill uppnå. Siffror behöver kläs i ord för att motivera till rätt handling. Motivation och riktning skapas med tydliga mål. Är du chef och ledare har du ett ansvar för att säkerställa att dina medarbetare har förstått vilka mål de ska uppnå. Ju tydligare målen är desto bättre. Chefens uppgift är att utifrån de …

Jag ser vad du säger

Eva_Hols Nyheter

Vi kommunicerar med ord, röst och kropp. Röst och kropp är det som kallas den icke verbala kommunikationen. Det är vad din kropp gör och hur ditt tonläge låter som göra att jag ser vad du säger. Albert Mehrabian, professor i psykologi, är mannen som gjorde de studier som man ofta refererar till när man berättar om kommunikation och betydelsen …

Tomtens bästa ledartips!

Eva_Hols Nyheter

Så här vi juletid är det alltid bra att få några goda tips och vem är bättre att fråga än Tomten. Han kan liknas vid en sann entreprenör, en entreprenör måste ha många strängar på sin lyra för att med framgång driva sina företag. Tomten har ju drivit sitt företag framgångsrikt och länge, hur länge det vet nog bara Tomten …